کتابهای چاپ شده به فارسی

 

 

 (داستان بلند) شیب تند     

به این فکر میکنم که چقدر نفرت در من انباشه شده. این نفرت هر روز مرا بیش از پیش به ماجرا میکشد. شبیه به گاوی وحشی که میخواهد به پارچه سرخ حمله کند. ناغافل از اینکه با یک تکان دست گاوباز سرخی پارچه چون رویایی دست نیافتنی در هوا میرقصد و میگریزد. این موجب خشم گاو میشود تا بار دیگر بی فکرتر و بی مهارتر به سمت سرخی پارچه بدود. آنقدر تا از پا بیافتد

لینک خرید نسخه کاغذی 

 google books لینک نسخه الکترونیکی

 

بازیگر و نابغه (داستان بلند)

 

Front Cover

تا حالا خواستی از زبون یه چیزی که گم شده حرف بشنوی؟ همیشه کسایی حرف می­زنند که یه چیزی گم کردند. هیچ وقت چیزی که گم شده حرف نمی­زنه. اگه می­تونست حرف بزنه که گم نمی­شد. حرف نزدن گم شدنه. وقتی هم گم بشی رسیدی به آخرش.

لینک نسخه الکترونیکی google books

 

شعر نازگل

 

 

 

من

متهم به سرگذشت یک غریبه ام به نام

                                   من

لینک خرید نسخه کاغذی 

 

 
This website was built using N.nu - try it yourself for free.